CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Igor Dodon a prezidat ședința de inaugurare a Consiliului Societății Civile creat pe lîngă Președintele Republicii Moldova

Șeful statului a salutat prezența membrilor Consiliului la eveniment, care sunt personalități remarcabile în diverse domenii. Le-a mulțumit pentru acceptul de a face parte din acest organ consultativ, creat în scopul asigurării unei interacțiuni eficiente dintre societatea civilă și Președintele țării și creării unei platforme de discuții, critici, propuneri pe diverse domenii de interes sporit pentru societate.

Președintele ţării a îndemnat membrii Consiliului să fie activi, să genereze idei pentru dezvoltarea sectorului pe care îl reprezintă asigurînd că va fi deschis pentru orice discuții și orice critică.

“Am anunțat că proiectele de lege care sunt transmise Președintelui țării pentru promulgare vor fi transmise comisiilor de profil, pentru o consultare prealabilă. Mă angajez plenar să sprijin propunerile și inițiativele înaintate”,a menţionat șeful statului.

Totodată, Igor Dodon a subliniat că este categoric împotrivă ca această platformă să fie una formală.

“Pledez pentru o activitate eficientă și constructivă a Consiliului pentru a schimba spre bine situația din țară”,a subliniat președintele ţării.

În cadrul sedinţei, membrii CSC au stabilit ca ședințele cu participarea președinților comisiilor de profil, în cadrul cărora vor fi discutate subiecte cu privind situația din domeniu și inițiativele lansate, vor avea loc o dată în două săptămîni.