CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consilierii prezidențiali, Ion Chicu și Viorica Dumbrăveanu, au inițiat consultări cu partenerii de dialog social

Astăzi, la Președinție, Consilierii Președintelui Republicii Moldova, Ion Chicu și Viorica Dumbrăveanu, au inițiat consultările cu partenerii de dialog social, în scopul definitivării proiectelor de lege aferente inițiativelor cu caracter social, lansate de Președintele țării săptămîna trecută.

În cadrul ședinței, consilierii prezidențiali au beneficiat de expertiza excepțională în materie de politici sociale a reprezentanților sindicatelor din țară, în persoana dlui Sergiu Sainciuc și a colegilor săi, a reprezentanților Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului, dar și a Casei Naționale de Asigurări Sociale.

În cadrul întrevederii, părțile au discutat proiectul de lege care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an - la 1 aprilie și la 1 octombrie. Conform proiectului, în anul 2020 de indexare dublă (la 1 aprilie și 1 octombrie) se vor bucura aproximativ 400 mii de beneficiari (cu pensia mai mică de cît minimul de existență), din 2021 – beneficiarii cu o pensie, care nu depășește valoarea dublă a minimului de existență, iar în 2022 – pensionarii, cu pensii mai mici de valoarea triplă a acestui indicator. Bineînțeles, indexarea de la 1 aprilie rămîne în vigoare pentru toți beneficiarii. Proiectul respectiv este menit să asigure un nivel mai mare de protecție socială a persoanelor beneficiare de pensii, asigurînd o corelare mai mare a cuantumului pensiei și evoluției inflației.

Președintele țării va înainta în scurt timp Parlamentului acest proiect sub formă de inițiativă legislativă.

Următorul proiect, care va fi discutat cu partenerii de dialog în zilele următoare, va viza alt element al pachetului de inițiative lansat recent – introducerea unei perioade minim garantate de primire a pensiei, pentru soția/soțul beneficiarului de pensie pentru limită de vîrstă.